• head_banner_01

När är den bästa tiden att installera ett solcellskraftverk?

Någon frågade, när är den bästa tiden att installera ett solcellskraftverk?

Det anses allmänt att juli är den bästa tiden försolenergi, men det är sant att solen är riklig på sommaren.Det finns fördelar och nackdelar.Tillräckligt med solsken på sommaren kommer verkligen att öka elproduktionen under solcellsproduktion, men sommaren medför risker som också måste skyddas mot.Sommartemperaturerna är till exempel höga, luftfuktigheten är hög, nederbörden är kraftig och hårt väder är relativt frekvent.Dessa är alla negativa effekter av sommaren.

1. Bra solskensförhållanden

11.27solsken

Energiproduktionskapaciteten för solcellsmoduler kommer att variera under olika solljusförhållanden.På våren är solvinkeln högre än på vintern, temperaturen är lämplig och solskenet är tillräckligt.Därför är det ett bra val att installerafotovoltaiska kraftverkden här säsongen.

2. Stor strömförbrukning

11.27 använd batteri

När temperaturen stiger,hushållselkonsumtionen ökar också.Att installera ett solcellskraftverk i hemmet kan använda solceller för att spara elkostnader.

3. Värmeisoleringseffekt

11.27 varmt

Hushållsutrustning för solenergiproduktion på taket har en viss isoleringseffekt, vilket kan ha effekten av "värme på vintern och sval på sommaren".Inomhustemperaturen på ett solcellstak kan sänkas med 3 till 5 grader.Medan byggnadens temperatur kontrolleras, kan den också avsevärt minska energiförbrukningen för luftkonditionering.

4. Avlasta eltrycket

Installera solcellsstationer och anamma modellen ”egenanvändning för egenanvändning och nätanslutning av överskottsel”, som kan sälja el till staten och mildra trycket på samhällets elförbrukning.

5. Effekt av energibesparing och utsläppsminskning

Eftersom mitt lands nuvarande energistruktur fortfarande domineras av värmekraft, fungerar värmekraftverk naturligtvis med full kapacitet under maximal energiförbrukning, och koldioxidutsläppen ökar också.På motsvarande sätt följer disväder.Varje kilowattimme el som genereras motsvarar att minska 0,272 kilo koldioxidutsläpp och 0,785 kilo koldioxidutsläpp.Ett solenergisystem på 1 kilowatt kan generera 1 200 kilowattimmar el på ett år, vilket motsvarar att plantera 100 kvadratmeter träd och minska kolanvändningen med nästan 1 ton.

Någon frågade, när är den bästa tiden att installera ett solcellskraftverk?Det anses allmänt att juli är den bästa tiden för solenergi, men det är sant att solen är riklig på sommaren.Det finns fördelar och nackdelar.Tillräckligt med solsken på sommaren kommer verkligen att öka elproduktionen under solcellsproduktion, men sommaren medför risker som också måste skyddas mot.Sommartemperaturerna är till exempel höga, luftfuktigheten är hög, nederbörden är kraftig och hårt väder är relativt frekvent.Dessa är alla negativa effekter av sommaren.

Posttid: 2023-nov-27