baner
Solpaneler
Solsystem
baner
  • solarpanel manufacturing_shutterstock_Juice-Flair

om oss

Varför välja oss!

I takt med att världen blir allt mer medveten om behovet av hållbara energikällor, har solenergi växt fram som en nyckelaktör inom industrin för förnybar energi.Ett företag som har legat i spetsen för denna rörelse är 3S Group, som grundades 2018 med målet att göra solenergi mer tillgänglig och överkomlig för både privatpersoner och företag. Under sina första år stod 3S Group inför många utmaningar när det fungerade att etablera sig på en mycket konkurrensutsatt marknad.

Utvalda produkter

Design produkt